Ефективне стимулювання збуту на ринку програмних продуктів

Функціонування підприємства в сучасних умовах стає майже неможливим без автоматизації всіх процесів його діяльності. Високий попит на програмне забезпечення обумовлюється економією коштів і часу на облік господарських операцій. Однак ринок програмних продуктів в даний час перенасичений різними модифікаціями програмного забезпечення. Саме цей фактор і пояснює необхідність розробки плану стимулювання збуту та оцінки ефективності його впровадження. Враховуючи вищевикладені фактори, виникає необхідність застосування ефективних маркетингових інструментів, здатних збільшити попит. В якості таких інструментів можуть виступити прийоми стимулювання збуту. Обґрунтоване використання цих інструментів активізує процес продажів і вирішує наступні завдання:
— Згладжування тимчасових коливань збуту;
— Короткочасне привернення уваги до фірми;
— Заохочення і мотивація дій з боку споживачів і торгового персоналу.

Кожна цільова група, від якої компанія хоче домогтися позитивного відгуку, має свої переваги і запити. Тому для отримання бажаного результату необхідно чітко визначити, на яку цільову групу будуть спрямовані стимулюючі заходи. З урахуванням специфіки ринку програмних продуктів можна виділити кілька категорій осіб, що цікавлять компанію, що поширює програмне забезпечення.

Для досягнення головної мети стимулювання збуту має сенс розробляти комплекс стимулюючих заходів в розрізі кожної цільової групи.

Особливу цінність для компанії представляють діючі споживачі .
Як правило, після покупки програмного забезпечення виникає необхідність у його обслуговуванні. Таким чином, діючі споживачі переходять в статус лояльних клієнтів і забезпечують компанії більшу частину виручки. Зазвичай споживачі використовують у своїй роботі обмежену кількість конфігурацій програм, що викликано економією коштів. Однак для вирішення повсякденних завдань комерційної діяльності зручніше використовувати великий спектр програмних продуктів. Тому доцільно періодично проводити акції для діючих клієнтів.

Ефективність впливу на дану цільову аудиторію збільшується тому, що з діючими споживачами вже встановлений позитивний контакт і налагоджені довірчі відносини. Все, що залишається, — це переконати клієнта в тому, що тільки зараз і тільки для нього діє вигідна пропозиція. Прикладом такої пропозиції може служити покупка ще однієї конфігурації програми з максимально зниженою ціною. В результаті збільшується обсяг продажів, а слідом за об’ємом продажів збільшується обсяг обслуговування після продажу, що тягне за собою додатковий щомісячний дохід компанії. З іншого боку, клієнт відчуває турботу з боку компанії і ще більше до неї прив’язується .

В якості іншого прикладу стимулюючого заходу для діючих користувачів можна запропонувати пільгові умови заміни застарілих версій програмного забезпечення на сучасні конфігурації програмних продуктів.

Ефективність стимулюючих заходів багато в чому залежить від джерела інформації, з якого клієнт дізнається про акцію. Оскільки у користувача вже сформовано позитивну думку про компанію та її послуги, буде доцільніше, щоб про даний пропозиції клієнтові повідомив інженер, який займається обслуговуванням програмного забезпечення.

При розробці подібних заходів для діючих користувачів можна ранжувати їх за часом співпраці з компанією, за кількістю куплених програмних продуктів і т. д.

Говорячи про клієнтів, які обслуговуються у ваших конкурентів, потрібно пам’ятати, що їм буде складно відмовитися від послуг компанії, до якої вони звикли. Тому потрібно зробити їм унікальну пропозицію. Враховуючи, що якість програмних продуктів однакова, а рівень обслуговування кожної організації прагне бути якомога вище, має сенс застосовувати економічну мотивацію. Однак, використовуючи цінові способи стимулювання, слід пам’ятати, що споживачі ставляться недовірливо до постійних знижок. Зате, з іншого боку, споживач дуже чутливий до подібних знижок і хоче бачити їх постійно.

Існують різні способи цінового стимулювання, однак для того, щоб привернути увагу клієнтів ваших конкурентів, підходять далеко не всі. У подібних випадках торговим фірмам — посередникам доцільно використовувати заходи, що створюють імідж дешевого підприємства або ж впроваджувати короткострокові запропоновані, приурочені до певної дати.

У рамках періодичного зниження цін необхідно розробити комплекс стимулюючих заходів, що підштовхують споживача до придбання програмних продуктів у визначені дні. Оскільки основними фахівцями, які використовують в роботі програмне забезпечення, є співробітники фінансових відділів і керівники компанії, в якості таких днів можуть виступати звітні періоди. Не менш дієвим способом є пропозиція придбати продукти компанії зі знижкою для перших ста покупців. Кілька разів на рік має сенс реалізовувати програмне забезпечення за закупівельною ціною, наприклад, в перший день кварталу.

Особливості маркетингу послуг

Дослідники встановили, що послуга має низку особливих характеристик, які впливають на маркетинг, просте використання правил традиційного маркетингу на ринок послуг не дасть результатів.

У статті дається описані основні особливості маркетингу послуг, облік яких вкрай важливий для успішного ведення бізнесу на ринку послуг.

Що являє собою послуга?

Іноді послугою називають виконану роботу (діяльність), в результаті якої не виникає окремого матеріального продукту праці, що не підходить для таких послуг як пошиття одягу або виготовлення продукту з матеріалів, наданих замовником.

По суті, під послугою розуміють вигоду, користь, яка виникає в результаті процесу виконання послуги, причому, при її наданні постачальнику послуги найчастіше необхідно застосування певних матеріальних чинників виробництва, за допомогою яких може бути створений фізичний товар (виготовлення меблів, пошиття одягу і т. п.).

Ніщо більш точно, однак, не визначає послугу як основні характеристики послуги:
нематеріальність;
невіддільність від виробника;
недовговічність;
відсутність володіння.
непостійна якість,

Що важливо враховувати менеджеру сервісної організації?
За визначенням, маркетинг послуг — це комплексна програмна діяльність на ринку послуг, що об’єднує виробництво і збут послуги як товару на основі вивчення існуючої ринкової ситуації, потенційного і реального попиту споживачів. На сьогоднішній день він є галуззю сучасного маркетингу, науковою дисципліною про правильну організацію просування товару або послуги, що вивчає особливості маркетингу сервісних підприємств.

Маркетинг послуг має особливості, знання яких впливає на формування маркетингової стратегії сервісної організації на своєму ринку для просування послуги і конкурентної боротьби. Серед таких особливостей можна виділити: високу невизначеність результату купівлі послуги.
Коли клієнт вибирає послугу, він не може оцінити, що отримає насправді, так як продукту праці на цей момент ще не існує. Адже послуга нематеріальна. Оцінити результат вийде лише після споживання послуги. Клієнта лякає невизначеність, він боїться отримати неякісну послугу. Він хоче гарантій на якісне виконання послуги.

Постачальнику послуг важливо допомогти клієнту в оцінці послуги для здійснення правильного вибору, тобто постаратися матеріалізувати послугу за допомогою:
постачання потенційних споживачів матеріалами, які допомагають їм візуально уявити собі пропоновані послуги;
надання клієнтові більше інформації про минулий досвід надання подібних послуг (подяки клієнтів і т.д.), а також створення іміджевої стратегії організації.

Питання іміджу в подібній ситуації дуже важливий. Організація, про яку знають, викликає довіру, наявність якого має значення при продажах послуг.

Нестабільна якість послуги .
Більшість послуг надають люди людям. У зв’язку з цим якість послуги в зазвичай залежить від кількох факторів:
майстерності того, хто виконує послугу;
наявності конкуренції;
індивідуальних вимог клієнта.
Приміром, на якість послуг кваліфікованого косметолога може вплинути: стан його здоров’я, його психологічний стан, індивідуальні особливості клієнта, кількість клієнтів, які очікують у черзі, і т. д. Тим часом, стабільність якості — важливий фактор успіху в сфері послуг. Адже клієнт хоче отримати послугу, не побоюючись несподіваних сюрпризів.
Забезпечити стабільність якості продавця послуги допоможе система контролю якості послуг з особливими стандартами обслуговування, які визначать критерії по будь послузі: час обслуговування та ін фактори, що впливають на якість.

Категории в маркетинге

Маркетинг оперирует рядом социально-экономических категорий: запросы, рынок, нужды, потребности, товары, обмен, сделки, потребители.
Рассмотрим эти категории подробнее.
Человек постоянно испытывает разные нужды. Нужда это нехватка чего-либо, нужда заставляет нас испытывать дискомфорт. Комфортное существование достигается путем удовлетворением нужд. Можно выделить основные виды нужд:
•Физиологические — пища, безопасность, тепло это основные нужды. Без их удовлетворения человек существовать долго не может;
•социальные — влияние, духовная близость, привязанность – эти нужды важны для человека;
•необходимость самовыражения, знаний, навыков,– личные нужды, присущи разумному человеку.
Получается, нужды человека основаны на его природе, они не могут привноситься «извне» (например стараниями маркетологов). Человек,который испытывает нужду, ищет способ как ее можно удовлетворить или подавить. Нужды людей одинаковы и не зависят от развития личности, вероисповедания, общества.

Потребности.
Одинаковые нужды у разных людей рождают разные потребности. Потребности зависят от обычаев, уровня культуры общества, личных качеств человека и других факторов. Первобытный человек, когда был голоден, испытывал потребность в сыром мясе, голодный цивилизованный человек имеет потребность в куске вареного мяса, и хлеба. Чем выше развитие общества, тем больше и разнообразнее потребности у его членов.
Маркетологи создали много теорий для мотивации потребностей, самой популярной является

Маркетолог не влияет на нужды людей, но он может создавать большое число потребностей, которые соответствуют этим нуждам. Основная цель маркетолога это создание условий, которые гарантируют удовлетворение самых разнообразных потребностей людей.
Потребность, которая обеспеченная покупательскими способностями, – называется запросом. Запросу всегда соответствует товар. Сумма разных запросов называется рыночный спрос.

Товар – это все, что способно удовлетворить нужды и потребности. Товар представлено на рынке для демонстрации, покупки, потребления.
Услуга это специфический вид товара. Она призвана удовлетворять разные потребности, продается и покупается, но является не материальным объектом, а каким-либо видом деятельности. Товар соответствует потребностям в различной степени. Он либо не удовлетворяет потребность, либо удовлетворяет ее частично или полностью.

Сделки заключаются на рынке. В маркетинге рынок рассматривается, как совокупность потенциальных а также реальных покупателей товаров и услуг. В маркетинге рассматривается всегда конкретный рынок, что имеет определенное географическое место, спрос, и емкость. Рынки классифицируют в зависимости от потребностей, что определяют спрос на рынке товаров. Основные виды рынков: международный, производителей, потребительский, посреднический, ресурсов (труда, сырья, финансовый и т. д.).

Маркетинговая характеристика целевого клиента. Использование сценариев

Рынки — абстрактные вещи: рынок компьютеров, рынок холодильников, рынок мобильных и т. д. Названия, и описания рынков не вызывают в нашем сознании ярких образов и не дают пищу нашей интуиции. Нужно работать с ситуациями на примере реальных людей. Но, потому что у нас пока нет в наличии реальных клиентов, мы их придумываем. В нашем мозгу появляются первые образы и мы позволяем им руководить нами при создании настоящего чуткого подхода к удовлетворению нужд клиентов.

Словесный портрет клиента являет собой процесс создания образов: каждый член рабочей группы, которая принимает маркетинговое решение, выносит свои образы на рассмотрение группы. Идея в том, что нужно создать много разных словесных портретов для отдельного типа клиента и описаний, как он будет пользоваться нашим продуктом.

По мере того как описаний все больше, они начинают все больше походить друг на друга, где-то на 30 вы понимаете, что повторяете те же формулы с малыми изменениями;
На практике удается выделить от семи до десяти разных вариантов.

После создания базового набора портретов потенциальных целевых покупателей, мы применяем методику сужения объема наших данных до списка базовых предпочтений нашего сегмента рынка. Однако мы по-прежнему находимся в ситуации, когда у нас минимум информации. Однако, у нас появился более улучшенный материал для дальнейшей работы.

Пример.
В начале мы указываем краткую информацию о нашем пользователе, его портрет с экономической, а также технической точек зрения. Для потребительского рынка такие данные: социальная группа, возраст, пол, экономическое положение. Если пользователь ребенок, экономические покупатели -родители, техническими будут либо родители, либо ребенок.

День из жизни клиента.
Описываем ситуацию, в которой оказался наш клиент и которая имеет определенные последствия для него.
Учитываем следующие моменты.
• Место действия. Уделяем внимание сложному положению, в котором оказался клиент. Что он собирается предпринимать?
Пример. Клиент купил спутниковую антенну для просмотра новых каналов по телевизору.
• Желательный для нас результат. Чего пытается добиться клиент? Чем это важно?
Пример. Клиент подключает антенну по схеме нарисованной в инструкции и надеется что она заработает.
• Попытка, которая не удалась, как покупатель может справиться с проблемой ?
Пример. В результате подключения антенна не заработала, а на экране появилось сообщение, что нужно настроить декодер.
• Мешающие факторы. Что может пойти не так и почему?
Пример. Клиент ищет в инструкции информацию по настройке декодера, но этот раздел забыли перевести на русский язык.
• Экономические последствия. Что может случится, когда пользователю не удалось эффективно выполнить задание?
Клиент разочарованно вызывает мастера по наладке и еще 1-2 дня он будет без спутникового ТВ.
Далее мы показываем, как наш продукт может помочь клиенту, в сложившийся ситуации. Если благодаря нашему товару проблема клиента решена, то в финале клиент доволен и запоминает с лучшей стороны наш товар и компанию производителя.

Реклама. Бесплатная рассылка

Сколько электронных писем отправляет ваша компания в месяц, а в год? Если вы постоянно отправляете клиентам ответы на их запросы в виде прайсов, рекомендаций, полезной информации, тогда очень много. Примерный показатель отправленных писем для средней компании около 100 000 в месяц.

Основная тематика ваших писем это ответы на поставленные вопросы по определенному виду продукта или услуги. Клиент направляет вам запрос по 1 товару, вы по 1 и отвечаете. Но откуда вам известно, что клиента не интересует еще 20 позиций товаров и услуг, которые представляет ваша компания? Возможно, покупатель не знает про другие ваши услуги, потому и не интересуется их условиями.

Практически каждая компания представляет на рынке не один товар или услугу. Что мешает вам в тексте электронного письма добавлять несколько предложений, касательно основных видов ваших услуг или про основные виды ваших товаров. Например, фирма помимо консалтинговых услуг, занимается юридическими услугами и рекламными услугами. В каждое электронное письмо нужно вставлять информацию 1-2 предложения, рекламирующие эти услуги.

Простота такой рекламы в том, что она бесплатна и не занимает у вас ни секунды времени. Все что вам необходимо, это зайти в настройки вашего электронного ящика в раздел подпись и указать какой рекламный текст должен автоматически добавляться в каждом отправленном вами письме.

Бесплатная вставка нужной вам рекламной информации обязательно принесет вам дополнительные продажи. Чем больше писем вы отправляете, тем больше новых заказов вы в итоге получите.

Стоимость обучения в вузах Украины

Большинство ВУЗов уже определились с правилами поступления и указали цены на обучение на сайтах. Большинство абитуриентов надеется пройти по конкурсу и поступить на бюджет. Однако, родители на всякий случай готовят нужные суммы на случай, когда ребенок не попадет в число счастливчиков. Самую боьшую сумму заплатить придется родителям будущих юристов. Также очень недешево обойдется стоимость обучения для филологов, журналистов, айтишников, специалистов по международной экономике, международных отношениям, а также рекламы и связей с общественностью. Одни из самых дорогих вузов в — в Киеве, однако, в Украине есть много достойных вузов, в которых можно получить образование гораздо дешевле чем в Киеве.

Обучение в строительных вузах.
В общем рейтинге вузов за 2013 год на седьмом месте Киевский национальный университе строительства архитектуры страны. Обучение на большинстве факультетов стоит 12 тысяч грн. в год. Для студентов на факультете автоматизации информацион. технолог. стоимость 10 тыс. Освоение изобразительного искусства будет стоить 16 тыс., архитекторы платят 20 тыс.
Приднепровская гос. академия строительства архитектур.
Академия из города Днепропетровск в рейтинге на 20-м месте. Все специальности механических факультетов обойдутся 7000 грн./год. Учеба по спец. компьютерные науки, финансы, менеджмент и экономика, стоят 7900 грн./год. За постижение строительства и геодезии студентам нужно платить – 8500 грн. Дороже всего будет обучение архитекторов 11 тыс.

Обучение в университетах и академиях Украины.
К.Н.У. имени Тараса Шевченко в 2013г. был самым популярным среди абитуриентов. Диплом этого ВУЗа — это уже орошая рекомендация для будущего работодателя. Цены здесь очень высокие.
Обучение в Шевченко стоит от 15000 до 30000 грн. в год. Гуманитарные и технические и специальности — от 15 — 17 тыс., учеба на факультете менеджмент, экономическом или финансы — 18000 -19000, журналистика, реклама,— 25 тыс. Все международные специальности: «международное право», «междунар. информация», «междунар. отношения» — 31 тыс. грн. Право — 30 тыс.

Стоимость образования в Киево-Могилянской академии.
В академии представлены все основные университетские специальности. Изучать биологию можно за 14 тыс., химию, физику можно за 12 тыс. в год. Такие специальности как: эконом. Теория, социология, политология, маркетинг, финансы — 20 тыс. грн. Правоведение — самая дорогая специальность —28 тыс. гривен в год.

Львовский национальный университет им. И.Франко.
Во университете им. Ивана Франко приобретение творческой профессии, такой как музыкальное, театральное искусство и хореография, обойдется всего за 3037 грн., это самая низкая цена по Украине. Больше нужно заплатить за химию, физику, , механику, математику, геологию ,— 5000 грн. За информатику — около, 7000грн. Историки, журналисты и социологи, платят ровно столько же. Экономика, психология, учет и аудит, иностранная филология, а также менеджмент стоят 10500 грн., английский — 14 800грн. Учится на факультете международных отношений и юриспруденция стоит дороже около 22000грн.

Луганский Восточноукраинский нац. университет Даля.
Восточноукраинский нац. университет Даля радует студентов умеренной ценовой политикой. Обучение на любых специальностях на факультете инженерной механики — 5350грн. в год, «электротехника», «электромеханика» — 6870.

Институт информационных технологий.
Обучение здесь обойдется в 7750 грн., кроме «безопасности информацион. и коммуникацион. систем» — 10тыс.грн. Менеджмент, финансы, маркетинг, экономика стоит около 10800грн. в год. Международные отношения — 11 600 грн., туризм гостиничное дело — за 11000грн. Филологам нужно заплатить 12 000 грн. Как обычно, дороже остальных право,— 13 600 грн.

Днепропетровский нац. университете имени Гончара.
Химию и геологию студенты будут учить за 6850 грн. в год.
Математику, физику механику, — от 7000 до 7950 грн.
Приборостроение, теплоэнергетика, радиотехника, электротехника — 7890 грн.
IT-специалист за 9000 грн.
Финансы и кредит, маркетинг, экономика – 9700.
Менеджмент — 11 500 грн.
Обучение на факультете международных отношений и международной экономики,— 12 тыс.
Иностранная филология около 12000грн.Рекорды бьет правоведение — 14 тыс.

Донецкий национальный университет.
Дешевле всего русским или украинским филологам 7 тыс. грн.
Иностранная филология— 14 200—15 800грн.
Обучение по специальностям компьютерные науки, прикладная физика стоит 7800грн.
Информатика, прикладная математика около 9000.
Биология, экология обойдутся студентам в 9400грн.
Будущих журналистов и психологов учат за 9820. Химики платят 12 250грн., экономисты 15200, юристы — 16 600.

Льготы положенные работающим студентам

Восемь вопросов что касаются прав заочников и прав вечерников.
1. Может ли студент учиться одновременно на двух факультетах или сразу в двух вузах?
Закон 22.08.1996 г «О высшем и послевузовском образовании» студентам этого не запрещает, значит это возможно. Однако гарантии и компенсации что положенные вам по закону получите только раз.

2.Пользуются ли льготами работающие студенты?
Да. Студент, который работает и параллельно учится на вечернем или заочном отделении имеет право на сокращенную рабочую неделю, сокращенный график устанавливается по его желанию. За то время что он освобожден от работы, студенту положено 50% сред. зарплаты, однако зарплата должна быть не ниже чем минимальный размер положенной оплаты труда.

3. Должен ли вуз обеспечивать учебниками студентов заочников или вечерников?
Да. Студент государственного вуза вправе бесплатно использовать библиотеки и информационные фонды, а также может рассчитывать на обеспечение всеми учебными пособиями.

4. Что делать, если работа не позволяет сдать экзамены вовремя?
Нужно решать эту проблему с администрацией вуза. Обычно в университете такие вопросы решает замдекана по учебной работе. Скорее всего вам пойдут навстречу и попытаются найти компромиссное решение.

5. Какая длительность учебного отпуска?
В Трудовом кодексе сказано: студенты вузов, что совмещают учебу с работой, имеют законное право на получение учебного отпуска. То есть отпуск от работы для сдачи экзаменов. На время отпуска за студентом сохраняется его средняя зарплата.
Для получения отпуска необходимо:
— не иметь задолженностей по учебе;
— студент должен получать высшее образование впервые;
— высшее учеб. заведение должно иметь гос. Аккредитац.

Продолжительность отпуска для сдачи экзамена на 1-м, втором курсе – отпуск 40 дней на протяжении всего периода обучения на каждом из курсов.
Начиная с 3 и на каждом следующем курсе — по 50 дней;
для защиты дипломной и сдачи госэкзаменов – отпуск 4 мес.;
для сдачи госэкзаменов – положен отпуск 1 месяц.
Для работника-абитуриента, и слушателя подготовительных отделений — предусмотрен отпуск 15 дней. Такой отпуск не оплачивается.

6. Возможно ли перенести сессию?
На это имеют право только военнослужащие-контрактники.. Во всех остальных случаях — на усмотрение администрации вуза. Некоторые учебные заведения предоставляют возможность сдавать экзамены досрочно.

7. За что студента могут исключить из вуза?
нарушение дисциплины ( если в течение учебного года было объявлено три выговора);
за неуплату для учащихся на платных факультетах;
за посещение вуза в состоянии алкогольного, или в состоянии наркотического опьянения;
за аморальные поступки (грубое отношение к преподавателям, драка и т. д.).
запрещено отчисление студентов в период их болезни или каникул, во время академического отпуска, а также отпуска в связи с беременностью и родами.
Студент может обжаловать решение о его исключении:
— у ректора вуза;
— подать жалобу в госорган;
— обжаловать в суде.

8. Второе высшее может быть бесплатным?
Нет не может. Возможно исключение для военнослужащих, которые уволенные в запас по истечении 15 лет службы, в связи с состоянием здоровья или в следствии организационно-штатных мероприятий.

Советы для успешной сдачи экзаменов

К вашему вниманию представляем правила, как максимально эффективно можно подготовиться к сдаче экзаменов.
1. Готовим литературу.
Перед подготовкой к экзаменам определитесь со писком нужной вам литературы и соберите все необходимые учебники.

2. Найдите список вопросов на экзамен.
Многие преподаватели предоставляют список экзаменационных подготовительных вопросов, некоторые преподаватели его не дают. Нету вопросов, примерный их перечень можно уточнить у студентов, которые уже сдали нужный вам экзамен.

3. проанализируйте уровень сложности экзамена и определите для себя, сколько дней вам нужно для качественной подготовки. Спланируйте в какие даты вы будете готовиться к этому экзамену. В назначенные дни старайтесь не отвлекаться на второстепенные дела, пока предмет не будет изучен.

4. Составьте план работы с материалами
Чтобы вовремя успеть обработать много информации нужен план работы. Спланируйте список вопросов, которые вы будете осваивать в определенные дни, если некоторые вопросы вам не даются, лучше их перенести на индивидуальную консультацию с преподавателем, чем из за них завалить всю подготовку.

5. подстраивайте под себя время работы с информацией.
Одни студенты лучше осваивают знания утром, другие- днем, третьи ночью, для одних идеальное место подготовки это тихая комната, для других шумный торговый центр или компания однокурсников. Подстраивайте время и место занятий под себя, под свои особенности.

6. важные перерывы. Через 1-1.5 часа вы перестаете качественно усваивать информацию, мозг устает, вам необходимо в идеале каждый час делать перерыв, во время перерыва лучше прогуляться на свежем воздухе, выполнить несколько физических упражнений.

7. повторяйте изученное.
Обязательно повторяйте бегло тот материал, что был освоен вчера. Беглое повторение всего материала занимает до1 часа и показывает вам какую информацию вы плохо освоили и над чем стоит еще немного поработать.
Очень важно каждый день снова и снова проходить уже изученные ответы на вопросы, время работы с каждым изученным вопросом до 1 минуты. Получается что на 100 вопросов у вас уйдет полтора часа времени. Благодаря такой ежедневной прогонке ответов, каждый билет будет прочно закреплен в вашей памяти.

Как выбрать ВУЗ

Как правильно выбрать место для вашего обучения? Отвечая на этот вопрос помните, вы не только выбираете ВУЗ, вы определяетесь с направлением дальнейшей вашей работы. Определяясь с направлением учебы вы определяетесь с тем где вы будете работать, сколько будете зарабатывать и самое главное будете вы заниматься направлением которое вам по душе?

Определится с вузом вам поможет ряд вопросов.

В какой области вы хотите работать?
Начать можно с выбора направления: умственная работа, творчество или физический труд. Если выбрали умственный, вопрос 2 касается категории: политика, экономика, образование и т.д. С каждым следующим шагом вы все более конкретизируете будущую профессию пока на определенном этапе вы не решите, что хотите работать, например учителем истории, или научным сотрудником по разработке альтернативных источников энергии.

Что я успешно могу делать уже сегодня?
Составьте таблицу, разделите ее на два столбика. В первой колонке запишите все возможные способности и таланты которыми вы обладаете и которые могут пригодиться в вашей будущей работе. Вторая колонка должна включить все ваши недостатки, все минусы, которые могут помешать вам добиться успеха в выбранной сфере.

Каких успехов вы хотите добиться?
Чего вы хотите? Хотите посвятить всю жизнь восхождению по карьерной лестнице и созданию огромного капитала или для вас на первом месте стоит создание крепкой и счастливой семьи. Возможно, для вас на первом месте стоит карьера политика. Может вы мечтаете сделать свою страну лучше на посту успешного политика. Однако если вы решили стать дипломатом и мечтаете об этом всей душою, не стоит терять 7 лет на обучение в медицинском вузе только потому, что вас туда могут легко устроить.
Если вы считаете что выбранная вами специальность вам недоступна помните, в нашей жизни возможно все и только вам решать чем вы будете заниматься и на что вы способны.

Основные причины отказа в работе

Ваши шансы при устройстве на работу будут значительно выше если вы обратите внимание на наш список. Список включает основные причины по которым человеку отказывают в работе. Он разработан на основе аналитических данных С. Эндикота, эксдиректора службы по трудоустройству Северо-Западного Университета США.
Вот основные причины способные помешать человеку получить желаемую работу:
1. Неопрятный внешний вид;
2. Человек играет роль всезнайки;
3. Плохо поставленная речь: дикция, тихий голос, неправильное произношение слов и т.д.;
4. Неуверенность в себе;
5. Отсутствует энтузиазм, интерес к работе;
6. Нежелание сверхурочных работ;
7. Низкий профессиональный уровень подготовки;
8. Низкий уровень культуры;
9. Желание получать высокую зарплату на старте трудовой деятельности;
10. Нежелание проходить бесплатную стажировку;
11. Агрессивность в поведении;
12. Нет желания повышать уровень своей квалификации;
13. Заторможенность, медлительность;
14. На собеседовании не смотрит в глаза;
15. Плохие отзывы с предыдущих мест работы;
16. Отсутствие самостоятельности;
17. Отсутствие или плохое чувство юмора;
18. Низкий интерес к фирме работодателя или к отрасли будущей работы;
19. Низкая самостоятельность;
20. Подчеркивание своих связей с влиятельными чиновниками;
21. Плохой интерес к общественной работе;
22. Цинизм;
23. Нежелание командировок;
24. Несамостоятельность, действие по указке родителей;
25. Лень;
26. Низкий нравственный уровень;
27. Нежелание воспринимать критику;
28. Радикальные идеи;
29. Неспособность ценить рабочее время;
30. Плохое финансовое состояние, наличие просрочек в банках;
31. Наличие судимостей;
32. Hеопределенные ответы на вопросы при собеседовании;
33. Отсутствие вопросов касательно условий работы консультанту.

Все о вышивке и домашнем уюте